คำนวณดอกเบี้ยทบต้น

รายได้ทั้งหมด
จำนวนเงินสุดท้าย
# ดอกเบี้ย สินทรัพย์รวม อัตรากำไร

วิธีใช้

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นคือเครื่องมือสำหรับคำนวณผลตอบแทนดอกเบี้ยทบต้นเมื่อลงทุนในหุ้นหรือสกุลเงินดิจิทัล

  • เงินตั้งต้น : ใส่จำนวนเงินเริ่มต้น
  • จำนวนครั้ง : เข้าสู่ช่วงการลงทุน ดอกเบี้ยทบต้นจะคำนวณซ้ำหลายครั้งตามที่คุณป้อน
  • อัตราดอกเบี้ย : ป้อนอัตราดอกเบี้ยทบต้นที่คาดหวัง
  • คำนวณ : แสดงผลผลลัพธ์ที่คำนวณด้วยดอกเบี้ยทบต้น

ความหมายของดอกเบี้ยทบต้น

ดอกเบี้ยทบต้นเป็นวิธีการคำนวณดอกเบี้ยถัดไปโดยการรวมเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนหน้าเมื่อคำนวณดอกเบี้ยของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน การลงทุนดอกเบี้ยทบต้นยังคงเพิ่มดอกเบี้ยไม่เหมือนกับการลงทุนดอกเบี้ยธรรมดาที่สร้างดอกเบี้ยเท่ากันเสมอ ดังนั้นการลงทุนดอกเบี้ยทบต้นจะเพิ่มสินทรัพย์อย่างทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไป

# เงินเริ่มต้น ดอกเบี้ย อัตรากำไร สินทรัพย์รวม
1 10000 1000 10% 11000
2 11000 1100 21% 12100
3 12100 1210 33.1% 13310

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทุนเริ่มต้น 10000 และเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 10% ในปีแรก แต่เพิ่มขึ้น 11% ในปีที่สอง ในที่สุดจำนวนเงินรวมสำหรับปีที่สามจะเพิ่มขึ้น 33.1% จากเงินต้นเป็น 13310 ซึ่งมากกว่าดอกเบี้ยธรรมดา 3.1p.p.

สูตรดอกเบี้ยทบต้น

เมื่อลงทุนด้วยดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์สามารถคำนวณได้ดังนี้

สูตรคำนวณดอกเบี้ยทบต้น
  • F : มูลค่าในอนาคต
  • P : มูลค่าปัจจุบัน
  • r : อัตราดอกเบี้ย
  • n : ระยะเวลา

สูตรสำหรับดอกเบี้ยทบต้นที่ใช้ในเครื่องคำนวณนี้เป็นไปตามสูตรนี้

กฎข้อ 72

กฎข้อ 72 เป็นวิธีคิดเลขในใจในการคำนวณเวลาที่ต้องการเพิ่มสินทรัพย์เป็นสองเท่าโดยใช้ดอกเบี้ยทบต้น

สูตรสำหรับกฎข้อ 72

วิธีง่ายๆ คือ หาร 72 ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น ตัวอย่างเช่น หากอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% เวลาที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มสินทรัพย์เป็นสองเท่าคือ 72/5 = 14.4 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาจริงที่ 14.207 ปีเป็นอย่างมาก สิ่งนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณไม่มีเครื่องคิดเลข เนื่องจากการใช้ 69.3 แทน 72 มีความแม่นยำทางคณิตศาสตร์มากกว่า เราจึงอาจใช้กฎ 69 หรือกฎ 70 อย่างไรก็ตาม กฎ 72 มักจะใช้มากกว่า บ่อยครั้งเพราะ 72 ถูกแบ่งออกเป็นจำนวนที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

วัตถุประสงค์การใช้งาน

สินทรัพย์การลงทุนส่วนใหญ่สามารถสร้างรายได้ดอกเบี้ยทบต้น เมื่อลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล ก่อนอื่นให้คำนวณกำไรในอนาคตด้วยเครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นและออกแบบแผนในอนาคต