Xếp hạng GDP thế giới

*Nếu không có dữ liệu trong năm, dữ liệu trong vòng 2 năm qua được chỉ ra.
Hạng Quốc gia/Vùng lãnh thổ GDP
(triệu US$)
Chi tiết
*Nguồn: The World bank, GDP (current US$)
Cập nhật lần cuối:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

GDP là viết tắt của Tổng sản phẩm quốc nội. Nói cách khác, nó là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa được sản xuất trong nước. GDP là dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất để so sánh sức mạnh kinh tế của các quốc gia.

Dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức thu thập dữ liệu đó. Các tổ chức này bao gồm IMF, Ngân hàng Thế giới và các chính phủ quốc gia. Trang web này sử dụng dữ liệu do Ngân hàng Thế giới thu thập.