Dünya GSYİH sıralaması

*Yıla ait veri yoksa son 2 yıla ait veriler belirtilir.
Sıra Ülke/Bölge GSYİH
(milyon $)
Detay
*Kaynak: The World bank, GDP (current US$)
Son Güncelleme:

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)

GSYİH, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla anlamına gelir. Başka bir deyişle, ülkede üretilen tüm malların değerlerinin toplamıdır. GSYİH, ülkelerin ekonomik güçlerini karşılaştırmak için en sık kullanılan veridir.

Veriler, toplayan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Bu kurumlar arasında IMF, Dünya Bankası ve ulusal hükümetler bulunmaktadır. Bu site, Dünya Bankası tarafından toplanan verileri kullanır.