การจัดอันดับ GDP โลก

*หากไม่มีข้อมูลสำหรับปี จะแสดงข้อมูลภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
อันดับ ประเทศ/ดินแดน GDP
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
รายละเอียด
*แหล่งที่มา: The World bank, GDP (current US$)
อัพเดทล่าสุด:

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

GDP ย่อมาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กล่าวคือเป็นผลรวมของมูลค่าของสินค้าทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ GDP เป็นข้อมูลที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อเปรียบเทียบอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันที่รวบรวม สถาบันเหล่านี้รวมถึงไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก และรัฐบาลแห่งชาติ เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคารโลก