Xếp hạng dân số thế giới

*Nếu không có dữ liệu trong năm, dữ liệu trong vòng 2 năm qua được chỉ ra.
Hạng Quốc gia/Vùng lãnh thổ Dân số Chi tiết
*Nguồn: The World bank, Population, total
Cập nhật lần cuối:

Dân số

Xếp hạng Dân số Thế giới là bảng xếp hạng so sánh số lượng cư dân của mỗi quốc gia. Cư dân ở đây là số người thực sự sống trong một quốc gia, bất kể quốc tịch.

Dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức thu thập dữ liệu đó. Các tổ chức này bao gồm IMF, Ngân hàng Thế giới và các chính phủ quốc gia. Trang web này sử dụng dữ liệu do Ngân hàng Thế giới thu thập.