อันดับประชากรโลก

*หากไม่มีข้อมูลสำหรับปี จะแสดงข้อมูลภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
อันดับ ประเทศ/ดินแดน ประชากร รายละเอียด
*แหล่งที่มา: The World bank, Population, total
อัพเดทล่าสุด:

ประชากร

การจัดอันดับประชากรโลกเป็นการจัดอันดับที่เปรียบเทียบจำนวนผู้อยู่อาศัยในแต่ละประเทศ ผู้อยู่อาศัยที่นี่หมายถึงจำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันที่รวบรวม สถาบันเหล่านี้รวมถึงไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก และรัฐบาลแห่งชาติ เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคารโลก