การจัดอันดับ GDP ต่อหัวของโลก

*หากไม่มีข้อมูลสำหรับปี จะแสดงข้อมูลภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
อันดับ ประเทศ/ดินแดน GDP ต่อหัว ($) รายละเอียด
*แหล่งที่มา: The World bank, GDP per capita (current US$)
อัพเดทล่าสุด:

GDP ต่อหัว

GDP ต่อหัวคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหารด้วยจำนวนคน ตัวบ่งชี้นี้เป็นข้อมูลที่แสดงระดับเศรษฐกิจของประชาชนแต่ละประเทศ

ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันที่รวบรวม สถาบันเหล่านี้รวมถึงไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก และรัฐบาลแห่งชาติ เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคารโลก