Kişi başına düşen dünya GSYİH sıralaması

*Yıla ait veri yoksa son 2 yıla ait veriler belirtilir.
Sıra Ülke/Bölge Kişi başına GSYİH ($) Detay

Kişi başına GSYİH

Kişi başına düşen GSYİH, gayri safi yurtiçi hasılanın kişi sayısına bölümüdür. Bu gösterge, her ülkenin insanlarının ekonomik düzeyini gösteren verilerdir.

Veriler, toplayan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Bu kurumlar arasında IMF, Dünya Bankası ve ulusal hükümetler bulunmaktadır. Bu site, Dünya Bankası tarafından toplanan verileri kullanır.